Milí tenisti a športovci

Keby sme chceli zhodnotiť školský rok 2019/2020 jedným slovom, mohli by sme napísať -> KORONAVÍRUS. Táto pandémia nás všetkých vystrašila, ale nezabránila nám športovať!!! Po prijatí nevyhnutných hygienických opatrení sme záver školského roka zvládli a 56 malých aj veľkých tenistov nad tým všetkým zvíťazilo svojou účasťou na tenisových tréningoch. Letné školské prázdniny a tenisové kempy …

Oznam!!!

Ahojte rodičia a decká, pred malou chvíľou vydal Slovenský Tenisový Zväz zverejnil na svojej web stránke informáciu ohľadom tréningov.TENISOVÉ TRÉNINGY SÚ POVOLENÉ za dodržania prísnych hygienických podmienok. Prosíme Vás o striktné dodržiavanie rozvrhu tréningov a akúkoľvek náhradu vymeškaného tréningu je nutné vopred si odkonzultovať s trénermi.