Sezóna 2023/2024 začína

Základná škola Vrútocká 58, Bratislava

Občianske združenie Ružinovská tenisová akadémia Nevädzová (RTAN), Bratislava

POZÝVAJÚ ŽIAKOV  1.  AŽ  5. ROČNÍKA A ICH RODIČOV

NA OTVORENÚ HODINU:

TRÉNING ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY 

(FLORBAL, LOPTOVÉ A POHYBOVÉ HRY, TENIS,…)

V TELOCVIČNI ZŠ VRÚTOCKÁ 58

štvrtok 7.septembra 2023 od 15:00 do 16:00 hod.

Čo Vás na otvorenom tréningu čaká?

– zoznámenie sa s trénermi RTAN

– možnosť si vyskúšať tréningové pomôcky-tenisové rakety s loptičkami, florbalové hokejky

– vyskúšať si florbal, tenis,…

– rodičia môžu získať informácie o školskom športovaní a školských turnajoch

– možnosť hneď prihlásiť svoje dieťa na tréningy športovej prípravy 

Čo je CIEĽ  ŠPORTOVANIA na našej základnej škole v spolupráci s RTAN?

– ďalšie aktívne využitie času počas pobytu v školskom klube detí, alebo po skončení vyučovania v priestoroch základnej školy

– vedenie žiakov k budovaniu návyku tráviť voľný čas pri športových aktivitách v komunite priateľov a nadšencov športu v bezpečnom prostredí školskej telocvične a školských ihrísk

– zabaviť sa počas školských športových turnajov, kde môžu žiaci zúročiť výsledky svojho snaženia na tréningoch

Športovať spolu v škole nás baví

Tréningy v novom školskom roku 2023/2024 budú v utorok a štvrtok a začínajú od 12.septembra 2023

Základná škola Nevädzová 2, Bratislava

Občianske združenie Ružinovská tenisová akadémia Nevädzová (RTAN), Bratislava

POZÝVAJÚ ŽIAKOV  1.  AŽ  5. ROČNÍKA A ICH RODIČOV

NA OTVORENÚ HODINU:

TRÉNING ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY 

(FLORBAL, LOPTOVÉ A POHYBOVÉ HRY, TENIS,…)

VO FLORBALOVEJ HALE   ANŠ  RŠK  PIVONKOVÁ UL. 

(AREÁL VEDĽA ZŠ NEVÄDZOVÁ 2)

STREDA 6.SEPTEMBRA 2023 OD 15:00 DO 16:00 HOD.

Čo Vás na otvorenom tréningu čaká?

– zoznámenie sa s trénermi RTAN

– možnosť pre deti si vyskúšať tréningové pomôcky-florbalové hokejky a loptičky, tenisové rakety s loptičkami

– vyskúšať si florbal, tenis,…

– rodičia môžu získať informácie o školskom športovaní a školských turnajoch

– možnosť sa hneď aj prihlásiť na tréningy športovej prípravy 

Čo je CIEĽ  ŠPORTOVANIA na našej základnej škole v spolupráci s RTAN?

– ďalšie aktívne využitie času počas pobytu v školskom klube detí, alebo po skončení vyučovania v areáli ANŠ RŠK Pivonková ul. susediacom so Základnou školou Nevädzová 2

-vedenie žiakov k budovaniu návyku tráviť voľný čas pri športových aktivitách v komunite priateľov a nadšencov športu v bezpečnom prostredí 

– zabaviť sa počas školských športových turnajov, kde môžu žiaci zúročiť výsledky svojho snaženia na tréningoch

Tréningy v novom školskom roku 2023/2024 budú pondelky a stredy a začínajú od 11.septembra 2023

Pridaj komentár

Your email address will not be published.