Cenník RTAN – podmienky spolupráce

RUŽINOVSKÁ TENISOVÁ AKADÉMIA NEVÄDZOVÁ (RTAN) organizuje v šk.roku 2018/2019 nasledovné kurzy:

1.Tenisová a florbalová prípravka

Kurzy Tenisovej a pohybovej prípravy prebiehajú počas aktuálneho školského roka na nasledovných základných školách:

 • ZŠ Nevädzová
 • ZŠ Vrútocká
 • ZŠ Medzilaborecká

Kurz je určený žiakom 1. a 2. ročníka a prebieha v poobedných hodinách počas umiestnenia detí v ŠKD. Prebieha podľa nasledovného rozvrhu:

 • ZŠ Nevädzová          -> pondelok 15:00 – 16:00 a streda 14:00 – 15:00
 • ZŠ Vrútocká              -> piatok       14:00 – 15:00
 • ZŠ Medzilaborecká  -> piatok       15:00 – 16:00

Cena za kurz je 160€/školský rok, resp. 320€/ školský rok podľa frekvencie navštevovanie (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 1. Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)
 2. V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich hodinách zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

2.Florbal

Florbalový krúžok prebieha počas aktuálneho školského roka na nasledovných základných školách:

 • ZŠ Nevädzová
 • ZŠ Vrútocká
 • ZŠ Medzilaborecká

Kurz je určený žiakom 3. až 5. ročníka a prebieha v poobedných hodinách počas umiestnenia detí v ŠKD. Prebieha podľa nasledovného rozvrhu:

 • ZŠ Nevädzová          -> pondelok a streda   14:00 – 15:00
 • ZŠ Vrútocká              -> piatok                         15:00 – 16:00
 • ZŠ Medzilaborecká -> piatok                         15:00 – 16:00

Cena za kurz je 150€/školský rok, resp. 300€/ školský rok podľa frekvencie navštevovanie (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 1. Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)
 2. V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich hodinách zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

3.Tenis – prípravka

Kurz tenisovej prípravky je určený deťom, ktorí absolvovali kurz “škôlkari”, alebo dosiahli vek 8 až 10 rokov.

Kurz pozostáva z tréningu základných pohybových a motorických zručností, nácviku základných tenisových herných úderov na tenisovom dvorci a nácviku základných herných situácií počas tenisového zápasu (zápas podľa oficiálnych pravidiel Slovenského Tenisového Zväzu pre príslušnú vekovú kategóriu).

Cena za kurz je 342€/tréningový rok (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 1. Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)
 2. V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich týždňoch zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

4.Tenisové kurzy pre pokročilejších

Kurz tenisových tréningov je určený deťom, ktoré absolvovali predchádzajúce kurzy, alebo dosiahli príslušný vek (min. 11 rokov).

Kurz pozostáva (podľa zručnosti a výkonnosti) z nácviku všetkých tenisových úderov, nácvik a vyhodnotenie herných situácia na tenisovom dvorci v dvojhre a štvorhe (v zápase podľa oficiálnych pravidiel Slovenského tenisového zväzu pre príslušnú vekovú kategóriu), hru s nahrávacím strojom a kondičného tréningu.

Cena za kurz je 380€/tréningový rok (v prípade neskoršieho prihlásenia do kurzu bude cena za kurz alikvotne znížená). Poplatok je možno uhradiť bezhotovostne v prospech RTAN a príslušný bankový účet:

 1. Jednorázovo (splatné do 15.9.2018)
 2. V dvoch splátkach (1.splátka splatná do 15.9.2018; 2.splátka splatná do 31.1.2019)

V prípade predčasného ukončenia účasti na kurze bude účastníkovy vrátená alikvotná časť finančných prostriedkov. Poplatok za kurz je paušálny, t.j. jeho výška nie je podmienená počtom absolvovaných hodín. Ak sa účastník nebude môcť zúčastniť tréningovej hodiny, bude môcť využiť účasť na náhradnej hodine (ktorú určí príslušný tréner), inak mu tréningová hodina prepadá a nebude finančne kompenzovaná. V prípade absencie účastníka na dvoch po sebe idúcich týždňoch zo zdravotných dôvodov bude účastníkovi poskytnutá primeraná zľava z poplatku.

Prihlásenie do kurzu je možné osobne u trénerov RTAN alebo elektronicky pomocou on-line registrácie na webovej stránke RTAN.

Tieto podmienky a cenník sú platné od 2.9.2018