Cenník RTAN – podmienky spolupráce

A: RTAN organizuje v mesiacoch apríl – jún 2021:

1.Tenisová a florbalová prípravka počas mesiacov apríl-jún 2021
-ZŠ Nevädzová: pondelok-utorok -streda 13:00-14:00 (1.ročník) a 14:00-15:00 hod.(2.+3.ročník)
-ZŠ Vrútocká: štvrtok 13:00-14:00 (1.ročník) a 14:00-15:00 hod.(2.+3.ročník)
Kurz pozostáva z nácviku základných pohybových a športových zručností s preferenciou tenisu a florbalu a atletiky.
Prihlásiť svoje dieťa môže zákonný zástupca telefonicky na t.č.0905429939 alebo mailom na adrese:peterkrizanek@gmail.com. Kurzy prebiehajú na ihriskách pri uvedených školách. V prípade nepriaznivého počasia, neúčasti zo zdravotných dôvodov sa tréningy nahrádzajú.
Cena: ZŠ Nevädzová: 36 Eur/mesiac
          ZŠ Vrútocká: 28 Eur/ mesiac
2. Skupinové tenisové tréningy
– ZŠ Nevädzová: pondelok-utorok-streda od 15:00 do 17:00 hod. (1.-9.ročník)
-ZŠ Vrútocká : štvrtok od 15:00 do 17:00 hod. (1.-9.ročník)
 
Skupinové tréningy (4 deti/tréner) sú zamerané na nácvik základných tenisových úderov, herných situácií a prípravu na zápasy (dvojhra, štvorhra).  Vyvrcholením sú školské tenisové turnaje v príslušnej vekovej kategórii. Prihlásiť svoje dieťa môže zákonný zástupca telefonicky na t.č.0905429939 alebo mailom na adrese:peterkrizanek@gmail.com. Kurzy prebiehajú na ihriskách pri uvedených školách. V prípade nepriaznivého počasia, neúčasti zo zdravotných dôvodov sa tréningy nahrádzajú.
Cena: ZŠ Nevädzová: 36 Eur/mesiac-žiaci 1.+2.ročník, 40 Eur/mesiac 3.-9 ročník
           ZŠ Vrútocká : 36 Eur/mesiac-žiaci 1.+2.ročník, 40 Eur/mesiac 3.-9 ročník
B: RTAN organizuje v mesiacoch júl-august 2021
1. Tenis a florbal kemp 2021
 
ZŠ Vrútocká  – 1. turnus 6.7.-9.7.2021 (4 dni ut-pia)
                             2. turnus 23.8.-27.8.2021
 
Letné tábory s dennou dochádzkou od 8:00 do 16:00 sú zamerané okrem tenisu a florbalu aj na ďalšie športy ako sú loptové a pohybové hry (futbal, atletika, kolieskové korčuľovanie, kolobežkovanie,…). Účastníci majú zabezpečenú stravu a pitný režim. Priestory aj športový materiál bude pravidelne dezinfikovaný. Prihlasovanie je on-line na stránke www.rtan.sk, informácie na t.č.0905429939. Kapacita bude v zmysle platných usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR
Cena : 1. turnus -100 Eur, žiaci ZŠ Vrútocká  – 80 Eur (4 dni)
           2. turnus – 125 Eur, žiaci ZŠ Vrútocká  -100 Eur (5 dní)
 
2. Letná škola tenisu
 
ZŠ Vrútocká  –     12.7.-15.7.2021    pondelok – až štvrtok
                             16.8.-19.8.2021 pondelok – až štvrtok
 
3-hodinové bloky tenisovej prípravy pre deti vo veku od 6 do 15 rokov v dňoch pondelok až štvrtok od 9:00 do 12:00 hod. Deti majú k dispozícii športovú výstroj (tenisové rakety, loptičky,…). Zabezpečujeme pitný režim. Športová výstroj bude pravidelne dezinfikovaná. V prípade nepriaznivého počasia sa tréningový blok neuskutoční. Ak bude tréningový blok uhradený vopred, poskytneme náhradu počas ďalších tréningových dní.
Prihlasovanie je on-line na stránke www.rtan.sk, informácie na t.č.0905429939. Kapacita bude v zmysle platných usmernení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR
Cena : 15 Eur/ 1 blok 9:00-12:00 hod. (Nie je podmienka prihlásiť dieťa na všetky 4 dni) 
Tieto podmienky a cenník sú platné od 19.4.2021