Milí tenisti a športovci

Keby sme chceli zhodnotiť školský rok 2019/2020 jedným slovom, mohli by sme napísať -> KORONAVÍRUS. Táto pandémia nás všetkých vystrašila, ale nezabránila nám športovať!!! Po prijatí nevyhnutných hygienických opatrení sme záver školského roka zvládli a 56 malých aj veľkých tenistov nad tým všetkým zvíťazilo svojou účasťou na tenisových tréningoch. Letné školské prázdniny a tenisové kempy …

Milí rodičia našich florbalistov a prípravkárov

vzhľadom k súčasnej situácií nie je možné pokračovať vo florbalových tréningoch ani v tréningoch florbalovej a tenisovej prípravky, ktoré prebiehali v školských telocvičniach ZŠ Nevädzová a ZŠ Vrútocká (platí aj pre ZŠ Medzilaborecká). Ako náhradu za nevyčerpané/neodtrénované tréningy si môžete uplatniť zľavu na denné kempy organizované RTAN počas letných školských prázdnin júl/august. Pre viac info …

Florbalisti a prípravkári POZOR!!!

Mili rodičia, do poslednej chvíle sme čakali, aký režim nastavia kompetentné orgány v školskom režime. Nakoľko síce prišlo k čiastočnému otvoreniu škôl, momentálne platí na všetkých základných školách prísny zákaz pohybu “cudzích osôb” počas prítomnosti detí detí v škole a školskom areály, čo sa bohužiaľ vzťahuje aj na nás, trénerov, ktorí organizujú krúžky a kurzy …